1900 561 558
( 2000đ/phút )

Liên Quân Chiến

Tin tức |

Liên Quân Chiến

Điu kin m tính năng: Bậc 0 level 50.

V trí: Trong giao diện Thi Đấu.

 

Hình thc đánh:

Tổ đội 3vs3. Có thể lập sẳn tổ đội hoặc ghép cá nhân, hệ thống sẽ tự động ghép tổ đội.

 

Phn thưng:

 

Trong đó Xu Chiến Trường dùng để đổi item trong Tiệm Kiếm Môn Chiến.

 

Mô t chi tiết:

Trận đấu được chia thành 2 phe, mỗi phe 3 thành viên.

Phe Bạch Hổ: Map trên

Phe Thanh Long: Map dưới

Mỗi phe có 1 Thống Soái tại nhà chính. Diệt Thống Soái phe địch sẽ dành chiến thắng.

Bạch Hổ Thống Soái

Cần Diệt Cẩm Vệ và Tiên Phong Tướng Quân mới có thể đánh Thống Soái.

2 Tướng cùng đứng đường giữa của map.

Cẩm vệ tướng quân

Tiên Phong Tướng Quân

 

 

Tại nhà chính, bảo vệ Thống Soái là 4 Thủ Vệ Hỏa Pháo cực kỳ uy lực, sát thương cao.

Vì thế để tiến công, cần có lượng lượng hùng mạnh.

 

 

 

 

Sĩ Binh sẽ xuất hiện từng đợt, di chuyển theo để trợ chiến. Có thể tăng điểm sĩ khí bằng khác diệt Cẩm Vệ Tướng Quân và  Tiên Phong Tướng Quân.

 

 

 

 

Quân Trung Lp:Trung Lập Phi Lang

Diệt sẽ triệu hồi về phe mình. (Kể cả tiêu diệt quái trung lập gần khu vực địch)

 

Trung lập dị Vương

 

 

Hỏa Lân Hồng

 

 

 

Long Thần