1900 561 558
( 2000đ/phút )

Khai Mở Máy Chủ Mới S12 - Long Giang - Cụm Liên Server Thứ 2

Tin tức |

Khai Mở Máy Chủ Mới S12 - Long Giang

Cửu Dương - VNG sẽ Khai Mở Máy Chủ Mới S12 - Long Giang  vào lúc 10:00 ngày 17/11/2018. Hoan nghênh Chư Vị Anh Hùng tham gia chiến đấu.


  • Chư Vị Anh Hùng có thể tham gia thảo luận và tìm hiểu về Cửu Dương - VNG tại:
  • Các thắc mắc liên quan đến Cửu Dương - VNG, Chư Vị Anh Hùng vui lòng gửi thông tin về trang Hỗ Trợ hoặc liên hệ trực tiếp đến đường dây nóng 1900 561 558 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Tiểu Ngọc xin chúc Chư Vị Anh Hùng chơi game vui vẻ.