1900 561 558
( 2000đ/phút )

ALPHA TEST: Khởi Nguồn Cuộc Chiến

Tin tức |

Chư vị Đại Hiệp thân mến,

- Chỉ vài ngày nữa thôi, phiên bản Alpha Test Cửu Dương VNG sẽ chính thức ra mắt. Chư vị Đại Hiệp ngoài kia vẫn đang ngày đêm trông mong, những trải nghiệm đầu tiên của Cửu Dương VNG.
- Nay Tiểu Ngọc xin thông báo đến với toàn thể Chư vị Đại Hiệp thời gian chính thức ra mắt phiên bản Alpha Test Cửu Dương VNG.

  • Thời Gian Bắt Đầu: 10:00 ngày 27/07/2018.
  • Thời Gian Kết Thúc: 21:00 ngày 30/07/2018.
  • Dự kiến Open beta: 10:00 ngày 01/08/2018
  • Những Sự Kiện Diễn Ra Trong Quá Trình Alpha Test:
1. Đăng nhập mỗi ngày nhận 3000 vàng.

2. Đạt Mốc Level tại Alpha Test, nhận Nguyên Bảo và VIP cho nhân vật thật trong Open Beta..
  • - Đạt Bậc 1- Cấp Độ 50: Thưởng ngay 100 Nguyên Bảo và VIP.
  • - Đạt Mỗi 5 Cấp tiếp theo: Thưởng thêm 50 Nguyên Bảo và VIP.

Ví dụ: Đại Hiệp đạt Bậc 1 cấp độ 60, tổng thưởng nhận được trong OB là 200 Nguyên Bảo và VIP

3. Nạp Alpha Test, Hoàn Trả 100% Open Beta


  • - Hoàn Trả Nguyên Bảo và VIP tương ứng.
  • - Đối với các gói đặc biệt như thẻ Tháng, Quý… sẽ được chuyển thành giá trị Nguyên Bảo và VIP tương ứng.

Ví dụ: Trong Alpha test, nạp 100 Nguyên Bảo, sau OB sẽ nhận lại 100 Nguyên Bảo và điểm VIP tương ứng.

*Lưu Ý: Nhân Vật sẽ được Reset sau khi kết thúc thời gian Alpha Test.

Nay xin thông báo để Chư vị Đại Hiệp kịp nắm rõ. Kính chúc quý Đại Hiệp có những giây phút trải nghiệm Cửu Dương VNG thật vui vẻ cùng các hảo bằng hữu của mình.

----------------------Tiểu Ngọc Kính Bút----------------------