1900 561 558
( 2000đ/phút )

Thành Chủ

huong-dan |

 Giới Thiệu về Thành Chủ

Trong Cửu Dương Thiên Triều, mỗi thế lực đều sở hữu cho mình một Thành Chủ. Nơi đây chính là linh hồn, là tổng đàn của mỗi thế lực. Đặc biệt, tại Trung Nguyên Thành Chủ và Tây Vực Thành Chủ sẽ có một điện đài lớn, dựng tượng ba vị nhân sĩ sở hữu lực chiến đứng đầu của cả thế lực.

 Thông Tin Chi Tiết về Thành Chủ

  • - Ở trung tâm mỗi map Thành chủ, sẽ có 1 điện đài lớn, dựng tượng 3 người top 3 lực chiến cả thế lực.
  • - Người trong thế lực có thể đến tượng hành lễ, để nhận nguyên liệu.
  • - Từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối mỗi ngày, tượng hành lễ có thể bị thế lực địch tấn công, hủy tượng sẽ không được hành lễ nữa.

    -- Tiểu Ngọc Kính Bút --