1900 561 558
( 2000đ/phút )

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

huong-dan |

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

Bước 1: Truy cập địa chỉ https://mobi.pay.zing.vn/cuuduong

Bước 2: Chọn kênh đăng nhập.

Lưu ý:  Tài khoản CHƠI NGAY sau khi được bảo vệ bằng email mới có thể đăng nhập.

Để bảo vệ tài khoản CHƠI NGAY, trong game, tại màn hình đăng nhập chọn HỖ TRỢ>BẢO VỆ TÀI KHOẢN CHƠI NGAY.

Bước 3: Chọn máy chủ.

Bước 4: Chọn gói nạp.

Bước 5: Chọn Phương thức thanh toán.

Một Số Lưu Ý Khác:

  • - Cần nạp đúng mệnh giá gói được chọn để mua thành công. Trường hợp nạp thiếu, hệ thống sẽ yêu cầu nạp thêm, tiền sẽ được tạm lưu trong ví. Trường hợp nạp dư, sẽ mua gói thành công, tiền dư cũng sẽ được tạm lưu trong ví.
  • - Sau khi nạp, nhân vật đăng nhập đầu tiên (của máy chủ được chọn) sẽ được tính là nhân vật nạp.
  • - Tất cả các gói nạp đều tang VIP (danh sĩ) tương ứng.
  • - Các gói thời gian (thẻ tháng, quý, năm), nếu còn thời hạn, khi nạp tiếp sẽ được cộng dồn ngày.
  • - Gói Quỹ trưởng thành, nếu đã kích hoạt, khi nạp tiếp sẽ nhận 1000NB và VIP (danh sĩ).