1900 561 558
( 2000đ/phút )

Địa Cung

huong-dan |

 Giới Thiệu về Địa Cung

Tương truyền trong giang hồ Đả Cẩu Bổng PhápThiết Kiếm Pháp được cất giữ tại Địa Cung.
Lãnh địa Hầm Ngầm Mộ Liên tại Quang Minh Đỉnh, Di Tích Sa Thành tại Tây Vực và Thủy Nguyệt động tại Trung Nguyên. Nhân sĩ giang hồ muốn sở hữu bộ bí kíp này, ắt phải trải qua vô vàn thử thách. Vương vị anh hùng Giang Hồ ắt sẽ dễ dàng nằm trong tay người nắm giữ những bí kíp này.

 Thông Tin Chi Tiết về Địa Cung

  • - Có 3 loại Địa cung. Bao gồm 2 Địa Cung thường nằm ở map thành chủ các thể lực. 1 Địa Cung Lãnh Chúa nằm ở Quang Minh Đỉnh.
  • - Là Bãi train quái kiếm EXP của thế lực.
  • - Đặc biệt mỗi Địa Cung đều có Boss, đánh boss chủ yếu để thu thập mảnh Võ Học Giang Hồ. (Đả Cẩu Bổng Pháp và Thiết Kiếm Pháp)
  • - Muốn vào Địa Cung thường cần có "Vé Địa Cung thường", vé này có thể nhận từ tính năng hoặc mua trong cửa hàng.
  • - Muốn vào Địa Cung Lãnh Chúa cần có "Vé Địa Cung Lãnh Chúa", vé này chỉ có khi đánh bại tướng xuất hiện tại Quang Minh Đỉnh.

    -- Tiểu Ngọc Kính Bút --